Informasjon/kjøpsvilkår

Navn på bedriften: KINES HUDPLEIE V/ KINE M.TEIGLAND

Adresse: Hegglandsvegen 30, 5680 Tysnes

Organisasjonsnummer: 999 018 440

Tlf: 93249125

Mail: kineshudpleie.kontakt@gmail.com

Vi følger forbrukertilsynets kjøpsvilkår: 

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjop-av-varer-over-internett

BETALING:

Vi bruker stripe/kort, Vipps og paypal til å ta betaling.

Beløpet reserves når du bestiller, når varene blir sendt blir pengene trukket fra konto.

LEVERING:

Vi sender med posten.

Vi sender varen så fort som mulig fra oss. (Max innen 48 timer)

Deretter tar det 2-4 dager for levering med posten.

RETUR:
Vi følger angrerettloven og du har 14 dagers returrett fra du mottok pakken. 

Varen må være i fin stand i sin opprinnelige emballasje/ikke åpnet emballasje!

Om du ønsker å returnere så send oss ditt bestillingsnummer, navn og hva du ønsker å returene på Mail på: Kineshudpleie.kontakt@gmail.com                        Da sender vi deg en returlapp som du kan lime på pakken og retunere på posten.  

Du som kunde er ansvarlig for returen frem til den er mottatt av oss og frakt av retur må kunde betale selv. Dersom du har flere spørsmål eller ønsker hjelp kan du kontakte oss på: kineshudpleie.kontakt@gmail.com 💛

Hvis du allerede har fullført en ordre hos oss, husk å alltid skrive ditt ordrenummer og navn i mailen slik at vi kan hjelpe deg best og raskest mulig.

REKLAMASJON

Vi gjør vårt ytterste for å kvalitetssikre at alle varer og bestillinger er feilfrie ved levering. Hvis du ønsker å varsle om feil ved bestilt vare, skal du kontakte oss så snart som mulig etter at du har oppdaget feilen. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra du oppdaget feilen anses alltid for å ha blitt gjort i rett tid. Ved reklamasjon vil produktet bli erstattet med tilsvarende produkt, eller gavekort på tilsvarende beløp dersom produktet er utsolgt.

Send reklamasjonen med skjema du får på Mail av oss. Kontakt vår kundeservice: Kineshudpleie.kontakt@gmail.com

Du vil da få tilsendt en returseddel som kan printes og limes på returen. Utlegg for porto refunderes ikke.

TILBAKEBETALING

Refundering for din retur skjer innen en en uke fra vi mottar varen/varene. 

Mangel ved varen, kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

ANGRERETT

Angrerettloven gir alle som har kjøpt en vare en mulighet til å komme ut av kjøpet, uten at de behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor de vil gå fra kjøpsavtalen.

I følge Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) §20 har forbrukeren rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før angrefristen går ut.

Loven gir 14 dagers angrefrist, men fristen kan i visse tilfeller forlenges til 3 måneder, og i enkelte tilfeller til 1 år.

Ved postordresalg må forbruker selv dekke utgiftene ved tilbakesendingen.

PERSONOPPLYSNINGER

Vi håndterer dine personopplysninger trygt og deler ikke dine personopplysninger med andre.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

KONFLIKTLØSNING

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.